Teoria poliwagalna: czy niska zmienność tętna jest powiązana z dysregulacją emocjonalną?


Teoria poliwagalna: czy niska zmienność tętna jest powiązana z dysregulacją emocjonalną?

 

Przeczytaj nową publikację badawczą Cattaneo i in. (2021), w której dokonano przeglądu teorii poliwagalnej i modelu integracji nerwowo-trzewnej, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmienność rytmu serca (HRV) wiąże się z rozregulowaniem emocjonalnym, wydajnością poznawczą i stanami psychopatologicznymi.

Autorzy identyfikują kilka badań potwierdzających ustalenia dr Porgesa i innych badaczy, dotyczące dwukierunkowego związku między sercem a umysłem.

 

Czytaj całość:

Czy niska zmienność tętna jest powiązana z dysregulacją emocjonalną