Studium przypadku: SSP w leczeniu 10-latki z FND


Studium przypadku: Neuromodulacja z wykorzystaniem muzyki modyfikowanej komputerowo w leczeniu 10-latki niereagującej na standardowe interwencje w leczeniu FND.

Autorka teksut: Rebecca Knowles, OTD, OTR/L, RYT

Autorzy badania: Rajabalee, N., Kozłowska, K., Lee, SY, Savage, B., Hawkes, C., Siciliano, D., Porges, SW, Pick, S. i Torbey, S.

 

Kliniczne studia przypadków odgrywają ważną rolę w budowaniu solidnych podstaw naukowych dla interwencji terapeutycznych. Opowiadają holistyczną historię o doświadczeniu klienta i pozwalają na obserwację zmian. W miarę zwiększania się liczby dowodów na poparcie Safe and Sound Protocol (SSP), studia przypadków rzucają światło na to, jak i w jakich okolicznościach SSP może być najskuteczniejszy. Pomaga to zarówno w planowaniu programu, jak i przyszłych obszarach studiów.

Terapia SSP u 10-latki z zaburzeniami neurologicznymi

Właśnie to potwierdza niedawna publikacja Harvard Reviev of Psychiatry (zobacz publikację) opowiadająca historię MT, 10-letniej dziewczynki z funkcjonalnymi zaburzeniami neurologicznymi (FND) (Rajabalee i in., 2022). Wraz z zespołem ekspertów medycznych i badawczych, współautor dr Stephen Porges zapewnia wgląd w mechanizm i wpływ SSP na leczenie.

FND jest schorzeniem neurologiczno-somatycznym o nieznanej przyczynie. Istnieje rozłączenie między mózgiem a ciałem z powodu zakłóceń w wysyłaniu i odbieraniu sygnałów związanych z pamięcią, koncentracją, emocjami, funkcjami poznawczymi i motorycznymi. FND jest często wywoływane przez czynniki biopsychospołeczne, w tym traumę z dzieciństwa, stres interpersonalny lub chorobę (NINDS, 2022).

Kiedy zdiagnozowano MT, wystąpiła u niej grupa objawów somatycznych, które obejmowały niepewny chód, niewyraźne widzenie, okresy dezorientacji, utrzymujący się ból głowy, ból pleców, nudności i trudności w połykaniu, które prawdopodobnie były spowodowane chorobą wirusową. Po formalnym rozpoznaniu FND, dziewczynka została przyjęta do szpitala na intensywny Program Mind-Body, który obejmował terapię fizykalną, psychologiczną, farmakologiczną i rodzinną.

Jednakże ze względu na poważny stan, MT miała trudności z udziałem w programie, a rozmyślania MT na temat jej bólu przerodziły się w katastrofalne wizje i myśli samobójcze. MT miała szczególne trudności z terapiami poznawczymi, czyli „odgórnymi”, co skłoniło zespół do nadania priorytetu terapiom fizjologicznym, „oddolnym” i pasywnym terapiom regulacyjnym – w tym SSP.

 

Safe and Sound Protocol jako wsparcie terapii w FND

Safe and Sound Protocol (SSP) został wdrożony podczas dziewięciu sesji odsłuchowych w ciągu sześciu tygodni, zaczynając od sesji 15-minutowych i kończąc na 30 minutach. Kiedy dziewczynka uczestniczyła w SSP, jej zdolność komunikacji, zachowań społecznych i ruchu fizycznego znacznie się poprawił, przywracając ją do chodzenia, wspinania się i zabawy. Jej oddech zwolnił, a katastroficzne myśli straciły na sile. Jej wyniki w zakresie lęku, depresji, stresu i Kwestionariusza Percepcji Ciała (BPQ) wróciły do ​​„normalnego” poziomu. Podczas kontroli trwającej dwa miesiące, a następnie półtora roku później, MT utrzymała te korzyści i dobre samopoczucie.

 

Safe and Sound Protocol: regulacja układu nerwowego

Chociaż plan programu i wyniki tego ważnego studium przypadku mogą nie dotyczyć każdego klienta z FND, przedstawia on jasny obraz tego, w jaki sposób SSP może pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia klientów z podobnymi objawami. Dzięki wpływowi na autonomiczny układ nerwowy, Safe and Sound Protocol (SSP) pomaga klientom uzyskać dostęp do ich systemu zaangażowania społecznego. Poprawiona regulacja układu nerwowego ma istotny wtórny wpływ na oddychanie, tętno, funkcje poznawcze i inne niezbędne funkcje neurofizjologiczne, co wspomaga powrót do zdrowia.

 

Bibliografia

Narodowy Instytut Zaburzeń Neurologicznych i Udaru mózgu (NINDS), (2022). Functional Neurologic Disorder.

Rajabalee, N., Kozłowska, K., Lee, SY, Savage, B., Hawkes, C., Siciliano, D., Porges, SW, Pick, S. i Torbey, S. (2022). Neuromodulation Using Computer-Altered Music to Treat a Ten-Year-Old Child Unresponsive to Standard Interventions for Functional Neurological Disorder. Harvard review of psychiatry, 30(5), 303–316.