SSP – autyzm i regulowanie nadwrażliwości


Wpływ SSP na regulację nadwrażliwości w ASD

Sonja Heinrich (dialog autyzmu), Michel Ackermann (Berliner Institut für Familientherapie), prof. Hristo Kyuchukov (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. William New (Beloit College).

 

Przeczytaj oryginał:

Wpływ SSP na regulację nadwrażliwości w ASD

 

Skrót:

W badaniu udział wzięło z udziałem 37 osób – dzieci, nastolatków i dorosłych ze spektrum autyzmu.
Uczestnicy badania wykazali poprawę w zakresie nadwrażliwości słuchowej, wzrokowej, dotykowej i problemach trawiennych. Terapeuci zaobserwowali również większą mobilność wzorców reakcji na bodźce po SSP. Cztery tygodnie po interwencji nastąpił spadek selektywnego jedzenia.

Wnioski: SSP wydaje się skutecznym i niskoprogowym podejściem terapeutycznym do pracy z osobami z autyzmem w obszarze „współregulacji” układu nerwowego poprzez stabilizację systemu percepcji (słuchowej, a następnie poprzez nerw błędny również wzrokowej, dotykowej, układu oddechowego i trawiennego). Efekt osiąga się poprzez „neurocepcję”, realizowaną muzycznie i interaktywnie.