Skutki społeczne zastosowania SSP u dziecka w spektrum autyzmu


Autor tekstu: Kelly Beins, OTR/L

Recenzja: Rebecca Knowles, OTD, OTR/L, RYT

Autorzy badania: Mary Squillace, Alexa Lopeza, Kerri Cohn

 

Umiejętność regulowania emocji jest podstawą zdrowego rozwoju i funkcjonowania w wielu obszarach, w tym w zaangażowaniu społecznym. Jednak wiele osób z autyzmem ma problemy z zaangażowaniem społecznym i regulacją emocji.

Przytoczone badanie wykazało, że Safe and Sound Protocol (SSP) w połączeniu z innymi interwencjami pomógł poprawić komunikację społeczną i umiejętności behawioralne 20-miesięcznego dziecka z umiarkowanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD) (zobacz badanie: Social Outcomes of a Child with Autism Spectrum Disorder Following a Listening Protocol).

W tym jednopodmiotowym, wielopunktowym badaniu projektowym, opublikowanym w Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, SSP stosowano przez 30 minut dziennie przez 10 dni, a po ośmiotygodniowej przerwie w słuchaniu stosowano ponownie przez kolejne 16 dni.

Stwierdzono poprawę w zakresie języka, słuchania, przetwarzania mimiki, regulacji emocji, a także niektórych zachowań, takich jak interakcje społeczne, sen i zabawa. Poprawa ta utrzymywała się w czasie obserwacji trzy miesiące po zakończeniu całego programu.