Safe and Sound Protocol SSP w zmniejszaniu nadwrażliwości w spektrum autyzmu


Zmniejszanie nadwrażliwości w zaburzeniach ze spektrum autyzmu: wstępne ustalenia oceniające The Listening Project Protocol (LPP) – prekursora Safe and Sound Protocol (SSP).

 

Stephen W. Porges, Olga V. Bazhenova, Elgiz Bal, Nancy Carlson, Yevgeniya Sorokin, Keri J. Heilman, Edwin H. Cook, and Gregory F. Lewis, Frontiers in Pediatrics, 2014

 

Czytaj całość: 

Zmniejszanie nadwrażliwości słuchowej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu SSP

 

Skrót: 

Przeprowadzono dwa randomizowane, kontrolowane badania, w celu oceny skuteczności LPP w leczeniu nadwrażliwości słuchowej i zachowań społecznych u dzieci z ASD.

Dane z obu badań potwierdziły, że LPP (tj. muzyka filtrowana) selektywnie zmniejsza nadwrażliwość słuchową. W obu badaniach LPP selektywnie zmniejszał nadwrażliwość słuchową. Ponadto w ramach filtrowanych grup muzycznych dzieci z nadwrażliwością słuchową, u których nastąpiła poprawa po zastosowaniu LPP, znacznie zwiększyły swoje spontaniczne zachowania polegające na dzieleniu się. Odkrycia te, zgodne z teorią poliwagalną, potwierdzają hipotetyczną podstawę do zaprojektowania LPP jako ćwiczenia neuronowego ścieżek zaangażowanych w regulację stanu zachowania, słuchania, patrzenia i innych zachowań związanych z zaangażowaniem społecznym, takich jak spontaniczne dzielenie się.

Obecne ustalenia są spójne z wcześniejszym badaniem (Porges SW, Macellaio M, Stanfill SD, McCue K, Lewis GF, Harden ER, et al. Respiratory sinus arrhythmia and auditory processing in autism: modifiable deficits of an integrated social engagement system? Int J Psychophysiol (2013) 88:261–70 10.1016/j.ijpsycho.2012.11.009), w którym oceniano LPP na bardziej zróżnicowanej próbie dzieci z ASD.
W poprzednim badaniu skuteczność LPP obiektywnie oceniano poprzez ocenę przetwarzania słuchowego (przyjmuje się, że jest funkcją funkcji przenoszenia struktur ucha środkowego) i stanu autonomicznego (przyjmuje się, że pośredniczy w regulacji stanu behawioralnego). Badanie wykazało, że LPP znacząco zwiększyło regulację nerwu błędnego serca (tj. zwiększoną amplitudę arytmii zatok oddechowych) i znormalizowało przetwarzanie słuchowe w podtestach filtrowanych słów i słów konkurujących z testu SCAN na zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Łącznie dane z bieżących badań oraz badania Porges i in. (j.w.) zapewniają zbieżne wstępne potwierdzenie, że LPP wzmacnia funkcję poliwagalnego „systemu zaangażowania społecznego”, objawiającego się poprawą przetwarzania słuchowego, zmniejszoną nadwrażliwością słuchową, zwiększoną regulacją nerwu błędnego serca i zwiększoną spontaniczną aktywnością społeczną (np. dzieleniem się).