Niemiarowość zatokowa oddechowa i przetwarzanie słuchowe w autyzmie


Niemiarowość zatokowa oddechowa i przetwarzanie słuchowe w autyzmie: modyfikowalne deficyty zintegrowanego systemu zaangażowania społecznego?

Stephen W. Porges, Matthew Macallaio, Shannon D. Stanfill, Kimberly McCue, Gregory F. Lewis, Emily R. Harden, Mika Handelman, John Denver, Olga V. Bazhenova i Keri J. Heilman International Journal of Psychophysiology, 2013 czerwiec 
; 88(3): 261-270

 

Czytaj całość:

Niemiarowość zatokowa oddechowa i przetwarzanie słuchowe w autyzmie

 

Skrót:

W bieżącym badaniu oceniano dwa typowe objawy (tj. problemy z regulacją i deficyty w przetwarzaniu słuchowym) związane z diagnozą ASD, które w literaturze traktowane były jako niepowiązane. Jeśli jednak objawy te zostaną uwzględnione w teorii poliwagalnej, można je postrzegać jako przewidywalne konsekwencje obniżonego systemu zaangażowania społecznego.

Cechy systemu zaangażowania społecznego mogą służyć jako kliniczna lista kontrolna obejmująca wiele deficytów obserwowanych w przypadku ASD.

  • Dzieci autystyczne (ASD) miały obniżony RSA (respiratory sinus arytmia) i wydajność przetwarzania słuchowego.
  • Reaktywność RSA moderowała związek między słuchaniem dychotycznym a IQ w ASD.
  • RSA i przetwarzanie słuchowe są teoretycznie powiązane z systemem zaangażowania społecznego.
  • W przypadku ASD testowano interwencję, która stymulowała system zaangażowania społecznego.
  • Po interwencji w przypadku ASD poprawiło się przetwarzanie słuchowe, a liczba RSA wzrosła.