Zaburzenia lękowe/nerwice


Ataki paniki, lęk uogólniony, lęk o zdrowie i życie, fobie, natrętne myśli i działania, silny stres, konflikty wewnętrzne