Doświadczenia z dzieciństwa


Rodzina alkoholowa (DDA), dysfunkcyjna (DDD); brak poczucia bezpieczeństwa, doświadczanie przemocy, aktualne trudne relacje rodzinne