Depresja, obniżony nastrój


Poczucie osamotnienia, niemocy, pustki, niskie poczucie własnej wartości, nieakceptowanie siebie, swojego ciała, kłopoty ze snem