Dekalog Gestalt


Claudio Naranjo, uczeń Fritza Perlsa – twórcy Gestaltu, sformułował listę wskazówek prowadzących do życia dobrym życiem. Oto one:

1. Żyj teraz: zajmuj się teraźniejszością, a nie przeszłością czy przyszłością
2. Żyj tutaj: zajmuj się tym, co jest obecne.
3. Doświadczaj tego, co rzeczywiste.
4. Zamiast niepotrzebnie analizować: poczuj, posmakuj, powąchaj, dotknij, zobacz…
5. Wyrażaj: a nie manipuluj, nie wyjaśniaj, nie usprawiedliwiaj.
6. Usłysz: a nie interpretuj, nie osądzaj, nie diagnozuj.
7. Poddaj się temu, co nieprzyjemne i trudne, tak samo jak przyjemności.
8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia i decyzje.
9. Nie akceptuj żadnego „powinieneś” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
10. Poddaj się temu, jaki w swej istocie jesteś. Bądź tym, kim jesteś.